Forældre og før

Her er foreløbig kun nogle billeder af dall-slægten og havebo. Der ligger også nogle på arkiv.dk (søg på dall sdr. bjert eller havebo)