Dalls

Dall’s minde – Gydeledvej eller Stenderupvej 65

Ejendommen som står der i dag er opført i 1908 af Rasmus Dall som bolig for hans forældre Ole og Kirsten Dall der boede der til deres død i hhv. 1921 og 1926. Se arkiv.dk. Der er flere billeder af dem i museéts arkiver samt i Emmas krønike. Noget af Emmas Krønike kommer senere her på hjemmesiden.

Det gamle hus der nedbrændte i 1908 var opført i starten af 1800-tallet af bedstefaren til Ole som hed Jens Olesen Dahl født i 1787 i Norge. Jens kom til Danmark efter Danmark havde tabt Norge til englænderne i 1807 men inden Norge blev Svensk i 1814. Han byggede huset og boede der sammen med både sin første kone Kirstine Sørensdatter som han fik Kathrine med. Men Kirstine må være død tidligt da han siden blev gift med Kirsten Jensen som han fik 2 børn, Jens og Søren med. Da Katrines mand Niels døde i en arbejdsulykke, havde Kathrine 8 børn, og hun flyttede ind hos sin far i huset. En af børnene var Ole.

Det har været trange kår og i 1865 måtte familien afstå halvdelen af huset på tvangsauktion. (Først i 1908 efter det var nedbrændt, købte familien det tilbage). Siden overtog Katrines ældste søn Ole huset sammen med sin Kirsten. De fik børnene Rasmus, Jens og Katrine (+ nogle som døde i tidlig alder). Rasmus var skomager og byggede siden Havebo m.m. Jens Dall var skrædder og far til Ejner Dall (som boede med Karen på Vesterløkke 13) som er bedstefar til Sonja Dall der stadig bor i Bjert på Kirkevej 31.