Haven

Vi bor i den gamle frugtplantage som Ole og Risto’s oldeforældre Rasmus og Marie Dall anlagde i starten af 1900- tallet. De opførte også Havebo (1910) hvor Risto og Lis bor idag. Siden overtog vores bedsteforældre Ole og Ester (og siden Petra) plantagen, og under krigen voksede den, så der var plantage helt op til Bjert kirke og kro. Da vores forældre Rasmus og Anja Dall overtog plantagen sidst i 50’erne blev der anlagt mere mod nord – dvs. neden for Agerland, mens den del der var sydligst mod kirken og kroen blev nedlagt.

Idag er der kun ca 25000 m2 tilbage mellem Havebo, sportspladsen og kirkestien. Halvdelen er stadig beplantet med frugttræer – mest æbler men også pærer, blommer og lidt kirsebær. Frugttræerne er især Risto’s projekt og plantagen drives kontrolleret økologisk. De øvrige ting dyrker vi økologisk, men er ikke registreret da vi ikke sælger andet end frugt.


Ole og Jette bor i Vesterløkke 9B – Risto og Lis i nr 15. Den sorte linie viser hele området på ca 25000 m2 hvor Ole og Jette har ca 1700 m2 i øverste venstre hjørne. Binderup Mølleå går tværs gennem området. Billedet er fra 2018.